LUP Student Papers För att publicera studenters uppsatser har tidigare Xerxes använts. Detta system har nu ersatts av Student Papers som är en del av det institutionella arkivet Lund University Publication -LUP. Materialet som låg i Xerxes har överförts till Student Papers. Det publika sökgränssnittet finner

7355

I LUP Student Papers hittar du uppsatser och examensarbeten från Lunds universitet. I databasen kan du ta del av statistik över till exempel från vilket land din uppsats har laddats ner. Sök i LUP Student Papers. Information om hur du publicerar din egen uppsats på vår sida om publicering.

LUP Student Papers Administrators and Teachers, please login using your LUCAT ID and password. Registrera din uppsats i LUP Student Papers. I LUP registration lägger uppsatsförfattaren själv in slutversionen av sin uppsats. Uppsatsen skickas till granskning och därefter publicering. En utförlig instruktion för hur examensarbeten skall läggas in finns i videon nedan och i dokumentet Manual LUP Student Papers. copy and paste the html snippet below into your own page: