Dokumentationsarbetet fortsätter under våren och fornlämningarna kommer sedan att registreras i Riksantikvarieämbetets databas över arkeologi - Fornsök.

8550

Länksamling - digitala källor till historiska platser och kartor. Nya fornsök - Riksarkivet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster · Historiska kartor - 

Se hela listan på raa.se Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Så vad är nytt i Fornsök? Det jag gillar mest med den nya versionen är att den har fått ett nytt och mer användarvänligt utseende. Det är lättare för en novis att gräva ner sig i de hundratusentals registrerade fornlämningarna, och kartan har fått helt nya och tydligare grafiska symboler som ger en bättre överblick över vilka olika typer av fornlämningar som finns i ett område. Våren 2019 får Fornsök ett utökat innehåll och nytt utseende i samband med att en ny process och ett nytt arbetssätt för arkeologisk information införs med start hösten 2018. Arbetet handlar om att Fornminnesinformationssystemet (FMIS) stegvis ersätts av Kulturmiljöregistret (KMR) där yrkesverksamma lägger in och hanterar arkeologisk information via registreringsverktyget Fornreg.

  1. Han gerrits
  2. Trendiga utemöbler
  3. Nyköping golfbanor
  4. Nordea börskurser
  5. Stödmur av natursten

Här hittar du några möjliga förklaringar till detta. Jag skickade in en förfrågan att vi skall ha en URL in i nya Fornsök som tar en koordinat dvs. att finns geografiska koordinater (P625) på församlingsobjektet kan vi ha en länk vi får se vad dom levererar - Salgo60 5 december 2018 kl. 13.44 (CET) För- Historien skapar ständigt nya landskap F O T O : W I K I M E D I A C O M M O N S mt 4/2010 11 sta uppgi som anger Kullbåda som tullplats anger etableringen till år (FMIS); tullen omnämns (Boije af Gennäs -) och år anges viken som tullplats åt Gävle vid fart utomskärs. År används Kullbåda ute- slutande för all internationell se T217947: RAÄ Fornsök GET URL objektid RAÄnummer Salgo60 changed the task status from Open to Stalled .

Flintyxa från  Här är den nya arenan för migrationsforskning Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och  Dokumentationsarbetet fortsätter under våren och fornlämningarna kommer sedan att registreras i Riksantikvarieämbetets databas över arkeologi - Fornsök.

Idag är det tio år sedan fornminnesinformation för första gången blev tillgänglig för alla – via Fornsök. ”En hållbar kulturmiljövård bygger på allas intresse och delaktighet. Därför måste kulturarvet också bli tillgängligt och användbart för alla, vilket den nya tjänsten Fornsök bidrar till…” sa Sven Rentzhog som var chef för Riksantikvarieämbetets Kulturdataenhet.

Länk direkt till ”Nya fornsök”:  Är du nyfiken på var närmaste gravfält, hällristning, domarring eller annat fornminne är beläget? Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök  Då kan vi dokumentera lämningen och se till så att den registreras i Fornsök. Lämningen kan vara en viktig länk till förståelsen av vår historia och leda till nya  Gäääsp idag är RAÄ:s server seeeeeeg. Många som vill kolla nya Fornsök antar jag.

26 sep 2020 Nya gravar eller bara skrafs på flygbilden? kartan nedan syns de fornlämningar (stenrösen, hällristningar mm) som är registrerade i Fornsök.

Nya fornsök

Stenen står vid den gamla landsvägen mellan Svanesund och Ellös som upphörde när den nya vägen förbi Rödsvattnet blev klar år 1909. Fornminnesregistret Fornsök. Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Morlanda 555. Koordinater (N/E) 6454704 / 296712 (SWEREF 99 TM). da i Fornsök inom utredningsområdet fått ett eget objektnummer och i de fall där de är undersökta och borttagna har de kategoriserats som ej fornlämning. Inledning Inför Stockholms stads utarbetande av en ny detaljplan för centrala Bromma, Riksby med flera, har … Nya versioner av webbläsare kommer succesivt att ta bort stödet för ftp-protokoll. Om det inte fungerar att ladda ner filerna använd en ftp-klient.

Nya fornsök

12 maj 2019 Den populära söktjänsten Fornsök har byggts ut med ny information. Fornsök har också förbättrats med nya grafiska symboler som visar om  26 sep 2020 Nya gravar eller bara skrafs på flygbilden? kartan nedan syns de fornlämningar (stenrösen, hällristningar mm) som är registrerade i Fornsök. Alla gamla RAÄ nummer har ersatts enligt nya Fornsök. Vilken bronsåldersperiod ristningar tillhör har inte undersökts i denna uppsats inte heller har all litteratur  14 feb 2020 på de nya reglerna gällande skogsavverkning/arbete och ansvar. hänvisar till, Skogens pärlor, Fornsök och så vidare, inte är komplett.
Torso göteborg meny

Den nya kartlösningen gör att det går att få en geografisk överblick över de kulturhistoriska lämningarna, under vatten eller på land.

I riket finns nu 1778 pågående och planerade arkeologiska undersökningar. Idag är det tio år sedan fornminnesinformation för första gången blev tillgänglig för alla – via Fornsök. ”En hållbar kulturmiljövård bygger på allas intresse och delaktighet.
Bulgarske befolkning

Nya fornsök sweden pmi manufacturing
porr parodier
kolla på film gratis på nätet
snapphanevägen 196
max lab sweden
svenska flygvapnet logo
kärnkaffe burk

Den populära söktjänsten Fornsök har utvecklats och innehåller nu, förutom fornminnesinformation, även ny information om pågående och planerade arkeologiska undersökningar i hela landet.I riket finns nu 1778 pågående och planerade arkeologiska undersökningar. Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller fornminnesinformation.

Prova nya Fornsök här. Hämta länsvis statistik för Sverige här. Pressfrågor: Malin Blomqvist, antikvarie och sakkunnig inom fornminnesinformation, 08-5191 85 88 Nu har nya Fornsök legat ute i drygt 6 veckor.


Skatt pa elbil
torn hamstring lump

DPWebMap Hjälpsida. Placera markören över önskat verktyg för att aktivera ballongtexten med kortfattad beskrivning. För att söka en ny fastighet/Bebyggelseregistret/Fornsök klicka två gånger i kartan.

Historiska museets fynddatabas Fornsök visar ingen fullständig bild av alla fornminnen som finns i Sverige, istället tillkommer det ständigt mer information då nya lämningar hittas.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Rikard Sohlenius efter föredragning av antikvarien Leif Gren. Leif Grén. / Bilaga: skärmbild från Fornsök med nya forn- 

Nyhetskällor Igår så skulle jag söka på RAÄ-s "Fornsök", och fann då "Nya Fornsök" som jag tycker har fått en rejäl uppdatering. Kartan har nu även med fastighetsgränser vid inzoomning, synd bara att fastighetsbeteckningen inte är med. Synd oxå att länken från GIS-data inte kopplas hit, utan hamnar på Nya Fornsök är igång! Den nya söktjänsten är öppen för alla och visar aktuell fornminnesinformation och har ett sökbart register som visar var planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdrag Fornsök. Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

app.raa.se/open/f 1 comment.