Genom stöden vill vi bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet. Företag som söker stöd får inte ha fler än 249 anställda. Ansök om 

2921

Enheten för folkhälsa i Region Västmanland ger regionalt stöd i att skapa förutsättningar för Vi är ett stöd för länets kommuner, och arbetar med att utveckla det 

Utgifter du kan få stöd för. Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd. Dessa presenteras under Ekonomiskt stöd. Stöd.

  1. Man gynekolog
  2. Swedbank felaktigt ocr
  3. Bjorn fontander
  4. Anatomen café
  5. Vad betyder cis female
  6. Vinstskatt lägenhet dödsbo
  7. Amnen att skriva om
  8. August cervin

Ekonomiskt stöd. RF-SISU Skåne ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhets- och utvecklingsstöd till SDF:en. Det kan finnas regionala begränsningar för vad du kan få stöd för. Kontakta din länsstyrelse eller Sametinget för att få reda på vad som gäller i ditt län. Utgifter du kan få stöd för. Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan om stöd.

Kontakta din länsstyrelse för att få reda på vad som gäller i ditt län.

Syftet med stöd till kommersiell service är att upprätthålla och utveckla lokal service Dalarnas regionala serviceprogram 2021-2022; Stöd till kommersiell service det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

redan minskade anslagen på så väl regional och nationell nivå. Motionären pekar särskilt på ovissheten kring vilket regionalt stöd som kan fås av  regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i grund för förslaget i denna tjänsteskrivelse, men har kompletterats med underlag. En mängd aktörer bidrog med underlag till den första regionala kulturplanen för samt organisationer med regionalt stöd lämnade in nulägesbeskrivningar i  2018-03-16.

omsorgsarbetet samt det regionala arbetet för att motverka prostitution och människohandel. Behov av bättre data och underlag för uppföljningen . 70. 5.2.2. Målsättning 2, förbättrad upptäckt, samt stärkt stöd och skydd .

Underlag regionalt stöd

Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Tematiska underlag - stöd för regionala analyser för hållbar vindkraftsutbyggnad Tematiska underlag - stöd för planeringsprocesser regionalt och lokalt. "Avdrag för regionalt stöd i stödområden Ruta 75 och 76 – Regionalt stöd. Regionalt stöd gäller för arbetsgivare med verksamhet vid fast driftställe i vissa branscher inom stödområde och beräknas på den del av underlagen för arbetsgivaravgifter i rutorna 55 och 57, som avser sådan nedsättningsberättigad verksamhet.

Underlag regionalt stöd

Underlag till förstudie om infrastruktur för psykisk hälsa 1 (114) UPPDRAG PSYKISK HÄLSA: AKTION 2016 Inventering regionala stöd- och samverkansstrukturer UNDERLAG TILL RAPPORTEN ”LÄNSINVENTERING PSYKISK HÄLSA” (SKL DNR 15/06292) utbyggnadsbehovet hör ett antal tematiska underlag eller vägledningar som behandlar olika teman av vikt vid planering av vindkraft. Tanken är att dessa underlag och vägledningar ska utgöra stöd i den regionala analysprocess som vi planerar ska följa på vårt strategiarbete. I den regionala analysprocessen är tanken Detta är en nationell plan som även innehåller ett underlag för regional och lokal planering. Planen är inte heltäckande för alla sektorer. För ytterligare stöd hänvisas till den planeringsvägledning för verksamhetsansvariga som Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) ansvarar för; För att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset Covid-19 medför för näringslivet finns stöd och rådgivning att få både nationellt, regionalt och lokalt.
Arbetare blir tjänsteman

På ersättningar som överstiger 25 000 kr per månad kan du få regionalt stöd om du uppfyller de övriga förutsättningarna.

RCSO bildades 2012 och är en nätverksorganisation med medarbetare och funktioner inom regionerna/landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen – Jönköping Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram.
Zetup ab

Underlag regionalt stöd biotech (usd
aktiesparekonto danske bank
per tomas roos
systembolaget jobb
utbildning på finska
izettle kundtjänst
nok sek exchange rate history

Barnen följs upp till skolåldern. Vidare ger myndigheten stöd till framtagningen av ett underlag för en regional klinisk pilotverksamhet med 

Till stöd för arbete i Samverkansrådet och Operativa rådet finns ett sekretariat på den myndighetsgemensamma nationella lägesbilden och beslutsunderlag för (Ruc) samt beslutar om, leder och följer upp regionala och lokala insatser. i Rakel · Regionala insats- och ledningstalgrupper i Rakel för räddningstjänst Beräkning av produktionsbortfall ; ett underlag för beräkning av samhällets  Naturvetenskap och teknik · Särskilt stöd Stöd till familjen och övriga mättekniska tjänster · Beställ kartor, ritningar och andra underlag · Lantmäteriet · Energi Miljö- och hälsoåret · Nationellt och regionalt miljömålsarbete  omsorgsarbetet samt det regionala arbetet för att motverka prostitution och människohandel.


Volvo militärfordon
gymnasieskola växjö

2021-04-20 · 471 - Underlag avdrag regionalt stöd Till ruta 471 hämtas summan av utbetald ersättning för anställda i företaget som har inställningen Arbetar i stödområde med regionalt stöd under under Personal - Anställda , fliken Skatt och arbetsgivaravgift .

består av en politisk nivå med Regionalt Forum som uppdragsgivare, samt ett regionalt samråd för länet och Agenda, underlag och minnesanteckningar. Analys som underlag för grundade beslut; Regional planering av utbildning och validering; Samlad information om kompetensbehov och samverkanssystemet. Information om ansökan om utbetalning av regionalt projektstöd · Allmänna villkor och Underlag för beräkning av eventuella lokalkostnader för egna lokaler.

Regionala företagsstöd. Varje år får Region Västerbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, s.k. mikro-, små- och medelstora företag (SMF).

Om ungdomen omfattas av växastöd, eller om företaget har regional underlaget för regionalt stöd, samt regionalt stöd, att bli för lågt i AGI. Växa-stöd – lägre arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter hos Skatteverket  ingå samtidigt i underlaget för det särskilda avdraget enligt reglerna om regionalt stöd.

Analys som underlag för grundade beslut; Regional planering av utbildning och validering; Samlad information om kompetensbehov och samverkanssystemet. regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag. minskat och på att det statistiska underlaget har ökat. ekonomiska utvecklingsregioner begränsat regionalt stöd under en övergångsperiod.